Activiteiten ontwerpen vanuit Zill

De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun activiteiten. Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van) methodegebonden of zelfontworpen activiteiten. Welke vragen kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril harmonischer te maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid? Met de verschillende ontwerptips kun je achteraf verder aan de slag om te groeien als Zill-ontwerper.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• visie en uitdagingen van Zill concretiseren op niveau van een activiteit;
• met elkaar reflecteren hoe je activiteiten kunt ‘verzillen’;
• aangereikte ontwerptips zelf kunnen toepassen en situeren t.o.v. principes van focus en arrangement.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zill-scholen

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u00 - 12u00: 29 november 2022 (Kortrijk)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: dinsdag 29 november 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: Eekhout Academy / Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk