Actief luisteren

Train in ik•boodschappen en andere gespreksvaardigheden.
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• het belang en het effect van actief luisteren en opbouwende kritiek
• de verschillende deelaspecten van actief luisteren kennen en gebruiken
• de verschillende deelaspecten van opbouwende kritiek kennen en gebruiken
• je bekwamen in specifieke gespreksvormen zoals het slechtnieuwsgesprek, het conflictoplossende en het participatiegesprek
• inzicht krijgen in de voorwaarden, opbouw en voor- en nadelen van deze gespreksvormen.

Inleiding

Sta stil bij het belang van goede gespreksvaardigheden in het contact met kinderen of ouders. Tijdens het eerste deel reflecteer je over de verschillende deelcomponenten van een actieve luisterhouding zoals lichaamstaal, aanmoedigen, samenvatten, gevoelens en behoeften. Je bundelt deze verschillende vaardigheden door te oefenen met aangebrachte of eigen voorbeeldsituaties. In het tweede deel leer je opbouwende kritiek gebruiken. Je verfijnt vervolgens je nieuwe luister- en gespreksvaardigheden door deze toe te passen in verschillende gespreksvormen zoals het slechtnieuws-, het conflictoplossende - en het participatiegesprek. Tijdens de vorming is er veel ruimte om deze vaardigheden te oefenen via rollenspelen.

Wat leer je

• de ingeoefende technieken toepassen in de praktijk.

Wat kan je

• het belang en het effect van actief luisteren en opbouwende kritiek
• de verschillende deelaspecten van actief luisteren kennen en gebruiken
• de verschillende deelaspecten van opbouwende kritiek kennen en gebruiken
• je bekwamen in specifieke gespreksvormen zoals het slechtnieuwsgesprek, het conflictoplossende en het participatiegesprek
• inzicht krijgen in de voorwaarden, opbouw en voor- en nadelen van deze gespreksvormen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie