Actief aan het werk rond meten en metend rekenen in de derde graad

Hoe onderbouw je inzichtelijk referentiematen en zinvolle herleidingen, oppervlakte en volume?
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• zicht krijgen op de leerlijn met betrekking tot meten en metend rekenen en het belang van referentiematen;
• de mogelijkheden en beperktheden van concrete materialen die je kan inzetten om het maatgevoel bij leerlingen aan te wakkeren;
• in functie van een specifiek doel binnen het leerdomein meten en metend rekenen een gericht activiteitenaanbod uit te werken;
• hoe leerlingen herleidingen uitvoeren op basis van het inzicht ‘hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal’;
• hoe een correcte verwoording en het gebruik van vaktaal een belangrijke voorwaarde is om leerlingen inzicht te laten krijgen in meten en metend rekenen.

Eerstvolgende start: woensdag 25 april 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Verstocken Truus
Bekijk profiel

Inleiding

Ondervind je bij de leerlingen problemen in verband met maatgevoel? Kan je wel w at tips gebruiken om referentiematen bij de leerlingen te doen 'leven'? Lukken de herleidingen moeizaam en ontbreekt het de leerlingen aan inzicht? Nood aan actieve en inzichtelijke lessen meten en metend rekenen voor de derde graad, in het bijzonder voor oppervlakte en volume? Ga je graag actief en concreet aan de slag met kinderen? Dan is deze workshop iets voor jou! Je krijgt de kans om ideeën en suggesties uit te wisselen voor een concrete uitwerking in de klaspraktijk.

Wat leer je

• meten en metend rekenen concreet aanpakken in de derde graad van de lagere school;
• de verworven inzichten delen in het schoolteam om tot een doorgaande leerlijn te komen met betrekking tot herleidingen en referentiematen.

Wat kan je

• zicht krijgen op de leerlijn met betrekking tot meten en metend rekenen en het belang van referentiematen;
• de mogelijkheden en beperktheden van concrete materialen die je kan inzetten om het maatgevoel bij leerlingen aan te wakkeren;
• in functie van een specifiek doel binnen het leerdomein meten en metend rekenen een gericht activiteitenaanbod uit te werken;
• hoe leerlingen herleidingen uitvoeren op basis van het inzicht ‘hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal’;
• hoe een correcte verwoording en het gebruik van vaktaal een belangrijke voorwaarde is om leerlingen inzicht te laten krijgen in meten en metend rekenen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in de derde graad van het lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: woensdag 25 april 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas