Zorgen voor welbevinden

Vind je het welbevinden van leerlingen en leerkrachten belangrijk? Ben je doordrongen van de idee dat een positief klas- en schoolklimaat bijdraagt tot betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen en minder conflicten? Wilje inzetten op sociale vaardigheden en (cyber)pesterijen terugdringen?

Word lesgever

Tenz biedt opleidingen om precies dat te bewerkstelligen. Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals.

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.