Leerprocessen versterken

Leerlingen ontwikkelingen zich verder door zichzelf te leren kennen, door keuzes te maken en het leren in eigen handen te nemen. Stimuleer en motiveer hierbij het leerplezier. Hanteer een ontwikkelingsgerichte aanpak om een zo breed mogelijke leerwinst te bereiken. Ontdek in deze uitdaging: Hoe je als leerkracht handelt vanuit een growth mindset. Hoe je creatieve denkprocessen bevordert en hoe je effectief met leerlingen over hun leerproces reflecteert. Ga dieper in op leer-en ontwikkelingsstoornissen en kom te weten hoe je hier het beste mee omgaat. Leer om handelingsgericht aan de slag te gaan.

Leerprocessen van jonge kinderen versterken

Bekijk alle

Leerlingen coachen

Bekijk alle

Handelingsgericht werken

Bekijk alle

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Bekijk alle

Leerprocessen stimuleren

Bekijk alle

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen? 

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.