Welke vorming past bij jouw team? Waar wil je jezelf in verdiepen?

Ons aanbod is opgebouwd rond 7 actuele uitdagingen. Voor welke uitdagingen sta je met jouw team? Waar loop je zelf tegenaan? Kunnen wij jouw route helpen plannen? Contacteer ons!

Uitdagingen voor het onderwijs vandaag

 • Samen school maken

  Bouw aan een positief schoolklimaat, samen met leerlingen en hun ouders. Werk samen met het schoolteam aan verandering.

 • Leerlingen begeleiden

  Creëer een warm klasklimaat. Begeleid leerlingen in hun socio-emotionele groei. Ontwikkel zelf een nieuwe autoriteit. Maak werk van (cyber)pestpreventie.

 • Leerprocessen versterken

  Coach en stimuleer de leerontwikkeling van leerlingen. Ga dieper in op leer- en ontwikkelingsstoornissen en ontdek hoe je hier het beste mee omgaat.

 • Activiteiten ontwerpen

  Betrek je leerlingen bij de les met activerende werkvormen. Ontwerp uitdagende opdrachten en projecten. Versterk je algemeen didactische vaardigheden.

 • Vakdidactisch ontwerpen

  Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en ga naar huis met tal van nieuwe ontwerpideeën voor activiteiten en opdrachten.

 • Opvolgen en evalueren

  Zet in op reflectie en brede evaluatie. Verzamel data waardoor leren zichtbaar wordt. Help zo je leerlingen actief op weg naar de volgende stap in hun eigen leerproces.

 • Eigen skills aanscherpen

  Verhoog je impact als leerkracht. Draag zorg voor jezelf. Sta veerkrachtig voor de klas.

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen? 

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.