Welke vorming past bij jouw team? Waar wil je je in verdiepen?

Ons aanbod is opgebouwd rond vier actuele uitdagingen. Voor welke uitdagingen sta je met jouw team? Waar loop je zelf tegenaan? Kunnen wij jouw route helpen plannen? Contacteer ons!

Uitdagingen voor het onderwijs vandaag

 • Schoolontwikkeling

  Bouw samen met je schoolteam aan een positief schoolklimaat. Zet in op verbindende communicatie met iedereen die betrokken is bij de schoolwerking. Sleutel samen aan een gedragen schoolvisie en -organisatie.

 • Welbevinden en leerlingenbegeleiding

  Creëer een warm klasklimaat waarin iedereen tot zijn recht komt. Begeleid kinderen in hun socio-emotionele ontwikkeling en ga op een constructieve manier om met storend gedrag. Versterk je in het omgaan met kinderen met een specifieke zorgvraag.

 • Krachtige leerprocessen

  Onderzoek hoe je leerprocessen kunt ondersteunen, van instructie tot evaluatie. Betrek leerlingen bij je leeractiviteiten met activerende werkvormen. Versterk je didactische vaardigheden en speel in op specifieke leernoden. Stimuleer eigenaarschap en reflectie bij je leerlingen.

 • Vakdidactiek

  Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en ga naar huis met tal van nieuwe didactische inzichten. Versterk je vakdidactische kennis en laat je inspireren.

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen? 

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.