Welke opleiding past bij jou?

Ons aanbod is opgebouwd uit 8 uitdagingen, die gebaseerd zijn op de wensen en noden van de school en haar team … Waarin wil jij jezelf verdiepen?

Overzicht uitdagingen

 • Eigen skills ontwikkelen

  Leerkrachten staan vandaag flink onder druk. Geen wonder dat de roep om zelfzorg toeneemt. Wil je jouw veerkracht bewaken? Of beter leren omgaan met hoge verwachtingen, prestatiedruk en nieuwe uitdagingen die op je af komen (vb. M-decreet, co-teaching …)? Bekijk en kies wat jou kan helpen om er morgen sterk en stevig te staan.

 • Focussen op leerinhouden

  Hoe versterk je de impact van jouw manier van lesgeven op het leren van leerlingen? Hoe kom je binnen je team tot een gedeelde taal over het leren? Hoe bereken je de effectgrootte van wat je als leerkracht doet? Hoe draag je bij tot kwaliteitszorg op school?

 • Leerlingen begeleiden

  Hoe kan je jouw leerlingen op de best mogelijke manier evalueren? Zet je hen actief op weg naar een volgende stap in hun leerproces? Wil je hun sterktes en zwaktes in het oog houden? Wil je hen stimuleren tot initiatief en tot het ontwikkelen van hun talent(en)?

 • Leren zichtbaar maken

  Een sterke, warme en gezonde school is de vrucht van vele handen. Wil je de samenwerking binnen jouw team, met jouw leerlingen en/of met de ouders versterken? Streef je naar meer participatie en een grotere ouderbetrokkenheid? Wil je de piste naar co en team-teaching verder verkennen?

 • Lessen ontwerpen

  Ben je graag mee met de nieuwste ontwikkelingen binnen de diverse vakdomeinen? Ben je vragende partij voor uitdieping, vernieuwende inzichten of inspiratie op vakdidactisch vlak? Ben je geboeid door wiskunde, taal en/of muzische vorming? Daagt de toegenomen aandacht voor STEM je uit? Wil je nog meer inzetten op het gebruik van de nieuwe media in jouw klas?

 • Ontwikkeling opvolgen

  Wil je jouw leerlingen actiever bij het lesgebeuren betrekken? Vraag je je af hoeje hen creatief uitdaagt en succeservaringen laat opdoen? Wil je hen stimulerentot onderzoekend leren, samenwerken en hun sociale vaardigheden versterken? Zet je in op hogere leerprestaties?

 • Samen school maken

  Hoe handel je als leerkracht vanuit een growth mindset? Hoe reflecteer je met leerlingen over hun eigen leerproces? Hoe bevorder je creatieve denkprocessen en kom je tot effectieve feedback? Wat betekent ontwikkelingsgericht begeleiden in de praktijk voor kinderen? Hoe speel je best in op leer- en ontwikkelingsstoornissen?

 • Zorgen voor welbevinden

  Vind je het welbevinden van leerlingen en leerkrachten belangrijk? Ben je doordrongen van de idee dat een positief klas- en schoolklimaat bijdraagt tot betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen en minder conflicten? Wilje inzetten op sociale vaardigheden en (cyber)pesterijen terugdringen?

Word lesgever

Tenz biedt opleidingen om precies dat te bewerkstelligen. Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals.

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.