Welke vorming past bij jouw team? Waar wil je jezelf in verdiepen?

Ons aanbod is opgebouwd rond 7 actuele uitdagingen. Voor welke uitdagingen sta je met jouw team? Waar loop je zelf tegenaan? Kunnen wij jouw route helpen plannen? Contacteer ons!

Uitdagingen voor het onderwijs vandaag

 • Samen school maken

  Ontdek hoe je ‘samen school maakt’ en een positief schoolklimaat creëert. Betrek alle betrokken (leerlingen, leerkrachten, ouders, partners, directie …) bij het schoolgebeuren en communiceer duidelijk. Krijg in deze uitdaging antwoorden op vragen als: Hoe bouw je een goed leiderschap uit dat gewaardeerd wordt? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen optimale kansen krijgen om te leren? Hoe maak je leren zichtbaar? Hoe versterk je de impact van jouw manier van lesgeven op het leren van leerlingen? Hoe pak je co-teaching aan? Hoe kom je binnen je team tot een gedeelde taal over het leren?

 • Leerlingen begeleiden

  Het welbevinden van leerlingen op school is de basis om tot leren te komen. Begeleid leerlingen zodat hun zelfvertrouwen, -respect en -zekerheid verhoogt en werk aan sociale vaardigheden. Natuurlijk gaat het soms mis: leerlingen vertonen negatief gedrag, pestproblematieken en conflicten steken de kop op. Wat kan je doen als team, als leerkracht? Volg vormingen om oplossingsgericht en herstelgericht te werken.

 • Leerprocessen versterken

  Leerlingen ontwikkelingen zich verder door zichzelf te leren kennen, door keuzes te maken en het leren in eigen handen te nemen. Stimuleer en motiveer hierbij het leerplezier. Hanteer een ontwikkelingsgerichte aanpak om een zo breed mogelijke leerwinst te bereiken. Ontdek in deze uitdaging: Hoe je als leerkracht handelt vanuit een growth mindset. Hoe je creatieve denkprocessen bevordert en hoe je effectief met leerlingen over hun leerproces reflecteert. Ga dieper in op leer-en ontwikkelingsstoornissen en kom te weten hoe je hier het beste mee omgaat. Leer om handelingsgericht aan de slag te gaan.

 • Activiteiten ontwerpen

  Leerlingen actief bij het lesgebeuren betrekken verhoogt de leerprestaties. Leer activiteiten en lessen ontwerpen waarbij betrokkenheid, leerplezier en motivatie voor alle leerlingen meer kansen krijgen. Hoe daag je je leerlingen creatief uit? Hoe laat je hen succeservaringen op doen? Hoe stimuleer je hen tot onderzoekend leren, samenwerken en hun sociale vaardigheden versterken? Vind een antwoord bij deze uitdaging.

 • Vakdidactisch ontwerpen

  Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en ga naar huis met tal van nieuwe inzichten, ideeën voor oefeningen, opdrachten.

 • Opvolgen en evalueren

  Hoe evalueer je leerlingen op de beste manier? Hoe zet je hen actief op weg naar een volgende stap in hun leerproces? Waarom en hoe meten we de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes, competenties en talenten? En last but not least, hoe zetten we dit zichtbaar maken van leren om in motiverend onderwijs voor alle leerlingen?

 • Eigen skills aanscherpen

  Bewaak jouw agenda en stel prioriteiten. Leer omgaan met het onderwijslandschap dat constant evolueert en sta veerkrachtig voor de klas. Goed onderwijs beoogt namelijk ook de tevredenheid van leerkrachten en directie: wie met plezier naar school komt, straalt dit uit, waardoor iedereen meer gemotiveerd en geëngageerd is.

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen? 

Meer over Tenz

Tenz is de sherpa, de onzichtbare drager. Door de juiste leerondersteuning helpen we deelnemers hun inzet en talent te ontwikkelen.