Teamgerichte vorming aanvragen

Doe hier je teamgerichte aanvraag.

Vermeld zeker:

  • vorming waarvoor je aanvraag wil doen
  • naam van school/organisatie
  • contactgegevens en -persoon
  • evt. omschrijving nood, inhoud, beginsituatie…
  • info over de deelnemers: kleuter, lager,… + aantal deelnemers
  • voorkeursdata om de vorming in te plannen