Teamgerichte vorming

Heb je interesse in een teamgerichte aanpak? Kies een vorming waarrond je met je team wil werken en onze trainer komt langs bij jou op school.

Onze focus op training

Teamgerichte vormingen op maat

Met welke kernthema's aan de slag?

Ons vormingsaanbod is opgebouwd rond vier actuele kernthema's, gebaseerd op de wensen en noden van scholen en hun teams. Tenz wil hierbij een routeplanner zijn en met jou werken rond deze kernthema's: