Over Tenz

Persoonlijke ontwikkeling, kennis vergaren en zelfvertrouwen leiden tot succesvolle professionele interactie.

Tenz

Elke dag zetten leerkrachten en andere onderwijsprofessionals zich ten volle in voor leerlingen. Snel veranderende contexten, zowel breed maatschappelijk als onderwijsspecifiek, stellen ons voor allerlei onderwijsuitdagingen.

Tenz wil als partner leerkrachten, schoolteams en andere onderwijsprofessionals ondersteunen en professionaliseren rond actuele onderwijsthema’s en hun onderwijsuitdagingen.

We doen dit met een betrokken expertennetwerk van trainers en coaches en door exclusieve samenwerkingen met beproefde onderwijsprogramma’s.

Onze visie

Leerkracht

We vertrekken uit de kracht van leerkrachten, teams en andere onderwijsprofessionals die zich elke dag voor kwaliteitsvolle onderwijs inspannen. We erkennen hun noden én hun sterktes en spelen erop in.

We geloven in levenslang leren en hun goesting om nog meer eigenaarschap en meesterschap te verwerven.

Versterken

We geloven dat professionaliseringsinitiatieven, met een juiste visie en een goede aanpak, duurzaam versterkend kunnen werken. Vanuit nieuwe inzichten en het aanscherpen van competenties zetten we kleine en grotere veranderingen in gang die bijdragen aan onderwijskwaliteit.

In Onderwijs

We zien onderwijs als een hoeksteen van de samenleving en vertrekken uit een positieve beeldvorming van onderwijs. We geloven in een onderwijs waarin elke leerling centraal staat en gelijkwaardig is. We geloven dat welbevinden en uitdaging hand in hand gaan en leerlingen stimuleert om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen in de wereld vandaag en morgen

Onze focus op training

  • Innovatie en kwaliteit worden nauw opgevolgd.

  • Persoonlijke groei en coaching staan centraal.

     

  • Input van deelnemers en interactie tussen deelnemers en lesgever is belangrijk.

  • Een behapbare portie theorie wordt aangereikt en meteen vertaald naar de praktijk.

     

Procesbegeleiding

Ben je naast vormingen ook op zoek naar procesbegeleiding om veranderingen in gang te zetten en duurzaam te organiseren, dan kun je bij onze partner Oetang terecht. De procesbegeleiders van Oetang gaan met je (kern)team aan de slag vanuit een lerend perspectief, op basis van heldere analyse en gedeeld visie- en organisatieontwerp. 

Met welke kernthema's aan de slag?

Ons vormingsaanbod is opgebouwd rond vier actuele kernthema's, gebaseerd op de wensen en noden van scholen en hun teams. Tenz wil hierbij een routeplanner zijn en met jou werken rond deze kernthema's: