Vanhoyweghen Kristel

Lerarenopleider (lector vakdidactiek wiskunde) in SLO Het Perspectief (Gent)
MSc in Onderwijskunde
Leraar wiskunde SO (2e graad)
Vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse klaspraktijk

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.