Vandecandelaere Machteld

Postdoctoraal onderzoeker en docent aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie aan de KU Leuven
Voert onderzoek naar universeel onderwijs, flexibele leerwegen en neveneffecten van het leerstofjaarklassensysteem

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.