Reumers Jeroen

Leerkracht lager onderwijs in het tweede leerjaar in Rotselaar.
Hij volgt de onderwijsvernieuwing op de voet en gebruikt het BreinLeren in de dagelijkse klaspraktijk om kleuters en leerlingen lagere school tot betere leerresultaten te brengen.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.