Peeters Kathleen

Klinisch orthopedagoog
Master in de oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie
Reeds vijftien jaar werkzaam als thuisbegeleidster en crisishulpverlener bij kinderen en jongeren met ASS bij Tanderuis vzw
Auteur van Vriendschap, een gps op Mars en Autisme Vooruit

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.