Peeters Kathleen

Master in de orthopedagogiek en master in de oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie
Reeds 11 jaar werkzaam als thuisbegeleidster bij kinderen en jongeren met ASS bij Tanderuis vzw.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.