Menu Els

15 jaar ervaring als kleuterleidster in de Vrije Sint-Clemensschool te Hoeilaart
2 jaar ervaring als zorgleerkracht in dezelfde school (GOK)
Afgestudeerd als Master in de Onderwijskunde (2011)
Als onderwijskundige verbonden aan de hoge school UCLL – Leuven – bachelor kleuteronderwijs (tot 2017)
Reeds 8 jaar vormingsmedewerker en onderwijskundige aan het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs te Leuven

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.