Malfait Catherine

Docent ontwikkelingspsychologie aan de Odisee Hogeschool: Bachelor Lager Onderwijs
Onderzoeker op het gebied van het versterken van de executieve functies in het lager onderwijs

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.