Leys Bruno

Docent Engels en vakdidactiek Engels in de lerarenopleiding van Vives Brugge
Auteur van diverse handboekenreeksen Engels ((New) Breakaway, (New) Takeaway, High Five en Fastbreak
Spreker op congressen in binnen- en buitenland

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.