Lenders Dennis

Leraar Latijn-Frans, Sint-Lievenscollege Antwerpen
Co-auteur van Forum 3 (handboek Latijn) en Verzen tot leven lezen. Over het lezen en beleven van Latijnse po√ęzie in de klas. (Skribis, 2019).
Gaf reeds meerdere bijscholingen over Latijnse uitspraak, prosodie en metriek.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.