Leerstudio

Leerstudio levert een bijdrage aan de onderwijskwaliteit voor wiskunde in de kleuter- en lagere school. Hun ultieme streven: bij meer leerlingen het probleemoplossend vermogen en wiskundig-analytisch inzicht vergroten. Zonder kinderen die op dit terrein moeilijker leren achter te laten.

De maatschappelijke draagwijdte van cijfers en rekenkundige bewerkingen is niet te overzien. Met onder andere het speels en aanschouwelijk aanbrengen van deze materie, willen ze leerlingen een levenslange bagage voor een zelfredzaam leven meegeven. Vlaamse kinderen bevinden zich op vlak van wiskunde aan de wereldtop. En dat willen ze in een continu complexer wordende wereld graag bestendigen.
Via vormingen op alle pedagogische niveaus versterken ze het onderwijs in het pedagogisch-didactisch handelen voor het leergebied wiskunde.

Daarnaast ontwikkelen ze aantrekkelijke les- en spelmaterialen die de implementatie van het didactisch kader vergemakkelijken en het leerplezier en de leerwinst van leerlingen vergroten.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.