Huyzentruyt Wim

Als trainer verbonden aan Ligand, pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp
Trainer herstelgericht werk in onderwijs en welzijn
Coaching van implementatietrajecten in herstelgericht werk in scholen, opvangcentra, …
Procesbegeleider bij conflicten in scholen

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.