Het Ooievaarsnest

Het Ooievaarsnest
Het traditionele jaarklassensysteem staat onder druk door het voortschreidend inzicht in onderwijsnoden, de steeds sneller ontwikkelende wereld rondom ons én de integratieuitdaging van personen met beperkingen.

Enerzijds is het leiden van een klasgroep door één vrouw (of man) zwaar om dragen, onder andere door de groeiende diversiteit.
Anderzijds doen we onze leerlingen onrecht aan wanneer we vooral klassikaal werken door te verwachten dat elkeen evenveel leert op dezelfde tijd.

Co-teachen geeft hierin al heel wat ademruimte zowel op gebied van verantwoordelijkheid over de groep als in differentiatiemogelijkheden.

Ik zie het co-teachen vooral als tussenstap in het evolueren naar werken in een PLG (Professionele LeerGemeenschap) waar leerlingen een individueel traject kunnen volgen met aandacht voor hun talenten.

Jan Verwulgen (directeur)
• Directeur basisschool sinds 1996.
• Deelnemer aan Comeniusproject
• Opstart co-teaching in onze derde graad.
• Verantwoordelijk voor het pedagogisch gedeelte bij het ontwerp van onze nieuwe school.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.