Don Bosco

Jan Boone en Sofie Van Landuyt zijn twee leerkrachten Frans en Engels in de derde graad TSO met een tiental jaar ervaring. Door meer als team te werken samen met drie andere vakcollega’s is hun job nog boeiender geworden!
In hun zoektocht naar meer motivatie bij hun leerlingen kwamen ze uit bij co-teaching. Aan de hand van de theorie van Dian Fluijt hebben ze een team uitgebouwd dat leerlingen meer eigenaarschap geeft en ook de ruimte biedt om individuele feedback te geven. Tijdens hun workshop op de Tenz-dag In-Tenz co-teaching bieden ze je een inkijk op hun praktijk en verwijzen daarbij steeds naar de theorie.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.