De Leesbeesten

Plezier, heel veel plezier dat leidt tot Lees- of VoorleesPlezier!
Als drama-pedagoog en regisseur belicht Tania vooral de 'speelse' kant. Via theatertechnieken leren de deelnemers de voorlezer in zichzelf kennen.
Als Kinder-en Jeugdcoach put Ann uit haar ervaring rond cognitieve moeilijkheden en diversiteit bij kinderen.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.