Christiaens Griet

Docent levensbeschouwing lerarenopleiding Arteveldehogeschool Gent

Verdere specialisaties als begeleider bibliodrama en begeleider van filosofische gesprekken met kinderen; getraind in inspirerend coachen, coaching leerkrachten lager onderwijs voor lessen levensbeschouwing; creatief therapeutische hulpverlening

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.