Interview met Inge Umans, trainer Close Reading

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid voor het functioneren in onze samenleving. De PIRLS 2016 en de herhalingspeiling van 2018 lieten zien dat deze vaardigheid sterk achteruit ging. Tenz kiest voor begrijpend lezen close-reading, een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor de hele basisschool. Inge Umans, trainer bij Tenz, legt kort uit wat Close Reading inhoudt.

‘Lezen met de pen in de hand’

Inge Umans

Tenz: Wat is Close Reading nu eigenlijk?

Inge: Close Reading is een aanpak om kinderen tot een dieper leesbegrip te brengen. We gaan met authentiek tekstmateriaal aan de slag. Dat kan heel uiteenlopend zijn: zakelijke teksten uit wereldoriëntatie, informatieve teksten, verhalen, zelfs woordeloze prentenboeken. Voorwaarde is wel dat het rijk tekstmateriaal is.


Tenz: Hoe ga je dan tewerk met die teksten?


Inge: Daar is een hele mooie opbouw voor. In drie sessies graaf je met de leerlingen dieper in de tekst. Je werkt met een aantal tekstgerichte vragen die elke keer wat verder gaan. Eerst blijf je aan de oppervlakte van de tekst, heel algemeen, waarover gaat dit hier? Daarna, in een tweede sessie, kom je dieper in de tekst en dan zoek je met de leerlingen naar onderliggende betekenissen.
In de laatste sessie kom je echt tot diepgaand tekstbegrip.


Tenz: Wat vraagt dit van een leerkracht ?

 

Inge: De leerkracht is een rolmodel. We gebruiken hiervoor het GRRIM-model. Eerst doe je het zelf voor, daarna doe je het samen, daarna in duo’s en ten slotte doen de leerlingen het zelfstandig.
De leerkracht moet wel een selectie maken van boeiend en rijk tekstmateriaal, moet de vragen voorbereiden en gaat daar flexibel mee om. Het is immers de bedoeling om interactie te krijgen met de leerlingen over de tekst en ze ook onderling te laten praten over de tekst. Hiervoor gebruiken we heel wat coöperatieve werkvormen.


Tenz: En voor de leerlingen?


Inge: Voor hen is dat een andere manier om met teksten om te gaan. Ze worden meer betrokken en gaan samen in gesprek over de tekst. Voor elke sessie moet de leerkracht duidelijk het leesdoel communiceren en nadien polsen of je die bereikt hebt.

 

Tenz: Dat is echt leren wroeten in een tekst.


Inge: Ja, voor scholen is het echt een andere manier van werken met begrijpend lezen. Het is een aanpak die in de DNA van leerkrachten moet komen. Vandaar de noodzaak om een echte training te volgen, zodat je de selectie van teksten en het stellen van vragen echt in de vingers krijgt. Het is niet zomaar een werkvorm.

 

Tenz: Is dit voor de hele basisschool?  

 

Inge: Ja, er zit een mooi opgebouwde leerlijn in Close Reading, die je schoolbreed kunt  inzetten. De aanpak is steeds dezelfde en werkt steeds verder.

Het start bij de kleuters, bij verdiepend luisteren. Je kunt dan met verhalende of informatieve prentenboeken aan de slag. Van zodra ze zelf kunnen lezen, werk je met teksten op maat van de leerlingen. Altijd met een uitdaging.

Het is eigenlijk lezen met de pen in de hand. De leerlingen gaan effectief aantekeningen maken, dat is handig bij het studerend lezen. Als ze later met teksten in aanraking komen, hebben ze een heldere strategie om de tekst te begrijpen. Ook daar zit een mooie opbouw in: eerst enkele symbolen, daarna meer symbolen in de tweede graad en zo ga je verder zelfs tot in de eerste graad van het secundair onderwijs.

 

Tenz: Dank je wel.

 

Meer achtergrond in het boek Close Reading 

Tekstmateriaal voor  onderbouw, middenbouw en bovenbouw vind je in de Close Reading inspiratiegidsen .

Wil je aan de slag met Close Reading? Volg dan een training:

Close Reading: basis - en vervolgsessie (differentiatie)