Focus meer op een gezonde klasgroep dan op leerachterstand

Maak maximaal gebruik van de gouden weken in onderwijs
/br> De gouden weken: de eerste weken van het schooljaar waarin de leerkracht de toon zet voor een aangename klassfeer en een positieve groepsvorming. Ze zijn enorm belangrijk voor het verdere verloop van het schooljaar. Maar waar moet je als leerkracht de eerste schoolweken op inzetten om alle leerlingen (en de leerkracht) naar de eindmeet te brengen: het in kaart brengen van leerachterstanden, het onderzoeken van de nieuwe eindtermen of toch nog iets anders? Katelijne Van Lommel, kind- en jeugdpsychologe en trainer bij vormingscentrum Tenz, deelt haar visie hierover.

Leerachterstanden

Het afgelopen coronajaar maakt erg duidelijk dat een klasgroep niet zomaar een fabriek van leerprestaties is. Door de omstandigheden lag de focus voornamelijk op het (online) overbrengen en inoefenen van leerstof, waardoor leerlingen en leerkrachten échte verbondenheid misten. Wat net ontzettend belangrijk is voor de leermotivatie.

‘Een klasgroep is niet zomaar een fabriek van leerprestaties’  Katelijne Van Lommel

Verbonden klasgroep
Zich volledig focussen op leerachterstanden bij de aanvang van het schooljaar is een valkuil. Leerkrachten moeten prioritair bouwen aan een verbonden klasgroep. Gezonde klasgroepen vormen de basis voor de rest van het jaar en dat is precies waar de gouden weken om draaien: het vormen van een hechte klasgroep en het aangaan van sterke verbindingen tussen leerlingen en leerkrachten. Maar vooral zonder de tijdsdruk van nodige inhaalmanoeuvres te voelen.

Sterke relatie leerkracht-leerlingen
Positieve verbindingen tussen leerlingen en hun leerkrachten leveren heel wat voordelen. Ze zorgen voor optimale leerprestaties, verhogen de motivatie en het mentale welbevinden bij leerlingen. Ze gaan schooluitval, gedragsmoeilijkheden en onderpresteren tegen. Laat leerkrachten aan het begin van dit nieuwe schooljaar prioritair investeren in een warm, veilig klasklimaat. Dit is de beste voorwaarde voor een optimaal leerklimaat en het inhalen van eventuele achterstanden.
Een verbonden klasgroep en een sterke relatie tussen de leerkracht en leerlingen zorgen ervoor dat leerkrachten hun leerlingen de hele rit in topvorm kunnen begeleiden. En dit met de wetenschap dat er nog heel wat onzekerheden op het programma staan: de afwikkeling van de coronapandemie, de digisprong, de geïntroduceerde taalscreening, de aangekondigde omzetting van het M-decreet naar het opzetten van leersteuncentra.

Voorkom lerarentekort

Tijd en energie steken in een goede relatie leerkracht-leerling heeft trouwens niet enkel voordelen voor leerlingen en de klassfeer. Een van de belangrijkste redenen waarom leerkrachten de laatste jaren uitvallen of het onderwijs verlaten is omdat ze onmacht ervaren in het omgaan met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. Een sterke relatie tussen leerkracht en leerling gaat net dat moeilijk gedrag bij de leerling tegen.
Geef leerkrachten ruimte om het nieuwe schooljaar gezond te starten en te investeren in relaties met hun leerlingen opdat beide de marathon in topvorm kunnen uitlopen. Hechte leerkracht-leerling relaties zijn niet enkel onmisbaar, ze zijn goud waard.

Meer informatie
Katelijne geeft nascholingen bij vormingscentrum Tenz waarbij ze leerkrachten begeleidt in het omgaan met gedragsmoeilijkheden en complexe problematieken bij leerlingen.

Geschreven door Katelijne Van Lommel

- trainer bij Tenz: ontdek al haar vormingen
- kinder- en jeugdpsychologe verbonden aan onderwijs
- auteur Sprekende harten, strijdende zwaarden - moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren