Schoolontwikkeling

Bouw samen met je schoolteam aan een positief schoolklimaat. Zet in op verbindende communicatie met iedereen die betrokken is bij de schoolwerking. Sleutel samen aan een gedragen schoolvisie en -organisatie.

Communicatie met ouders

Vind alle nascholingen

Teamteaching

Vind alle nascholingen

Pestpreventie

Vind alle nascholingen

Welbevinden van de leerkracht

Vind alle nascholingen

Inzetten op communicatie

Vind alle nascholingen

Samenwerken in team

Vind alle nascholingen

Acties op schoolniveau

Vind alle nascholingen

Visie- en schoolontwikkeling

Vind alle nascholingen

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen?