Krachtige leerprocessen

Onderzoek hoe je leerprocessen kunt ondersteunen, van instructie tot evaluatie. Betrek leerlingen bij je leeractiviteiten met activerende werkvormen. Versterk je didactische vaardigheden en speel in op specifieke leernoden. Stimuleer eigenaarschap en reflectie bij je leerlingen.

Digitale didactiek

Vind alle nascholingen

Evalueren en reflecteren

Vind alle nascholingen

Reflecteren en denkontwikkeling

Vind alle nascholingen

Differentiëren en leren optimaliseren

Vind alle nascholingen

Werkvormen en projecten

Vind alle nascholingen

Leerprocessen versterken

Vind alle nascholingen

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen?