Versterk jezelf en je team!

Bij vormingscentrum Tenz vind je de juiste ondersteuning om jou en jouw team op weg te helpen.
Het Tenz-aanbod is opgebouwd rond vier actuele kernthema's:

Vier kernthema's die er toe doen!

 • Schoolontwikkeling

  Bouw samen met je schoolteam aan een positief schoolklimaat. Zet in op verbindende communicatie met iedereen die betrokken is bij de schoolwerking. Sleutel samen aan een gedragen schoolvisie en -organisatie.

 • Welbevinden en leerlingenbegeleiding

  Creëer een warm klasklimaat waarin iedereen tot zijn recht komt. Begeleid kinderen in hun socio-emotionele ontwikkeling en ga op een constructieve manier om met storend gedrag. Versterk je in het omgaan met kinderen met een specifieke zorgvraag.

 • Krachtige leerprocessen

  Onderzoek hoe je leerprocessen kunt ondersteunen, van instructie tot evaluatie. Betrek leerlingen bij je leeractiviteiten met activerende werkvormen. Versterk je didactische vaardigheden en speel in op specifieke leernoden. Stimuleer eigenaarschap en reflectie bij je leerlingen.

 • Vakdidactiek

  Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en ga naar huis met tal van nieuwe didactische inzichten. Versterk je vakdidactische kennis en laat je inspireren.

Deel uitmaken van het Tenz-netwerk?

Dankzij samenwerking in binnen- en buitenland is Tenz uitgegroeid tot een lerend netwerk van professionals. Benieuwd naar onze werking of interesse om hier aan bij te dragen?