Heuninck Hilde

Logopediste: ondersteunt reeds meer dan 30 jaar rekenzwakke kinderen
Schreef vanuit haar praktijkervaring intussen acht praktijkboeken waarvan ‘Kijk, de komma’ en ‘Breuken begrijpen’ de meest recente zijn.
In haar werk toont ze steeds gedetailleerd hoe je kinderen kan helpen om het inzicht in het rekenen te verwerven. En ieder boek komt samen met een schat aan speels oefenmateriaal waarmee je aan de slag kan gaan.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.