De Vleeschouwer Hilde

Bachelor in Onderwijs
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Bouwde een jarenlange ervaring op, eerst in het basisonderwijs en bij de onderwijsinspectie en daarna ook in het secundair onderwijs
Executive Coach
Gecertificeerd KiVa-trainer
Bezieler van het co-study-place-project van Campus Cuesta vzw dat onder meer leerlingen in huisonderwijs en vroegtijdige schoolverlaters begeleidt en ondersteunt bij het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.