De Nijs Steven

Kleuterleider, op zoek naar differentiatie en verrijking via ICT
ICT-coördinator

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.