Buysse Isolde

Onderwijssocioloog
Wetenschappelijk onderzoeker op gebied van schoolactoren, leerlingbegeleiding en beleidsvorming
Auteur van het praktijkboek Divers gezin(d) waar bevindingen van recent onderzoek naar de impact van gezinsdiversiteit op school werden vertaald naar het werkveld
Onwerper online toolbox over gezinsdiversiteit voor het secundair onderwijs

Graag zelf les geven?

Deel je passie en expertise met leerkrachten en professionals via opleidingen op maat.