Vormingen om jou en jouw team op weg te helpen

Individugerichte of teamgerichte vorming

Procesbegeleiding

Ben je naast vormingen ook op zoek naar procesbegeleiding om veranderingen in gang te zetten en duurzaam te organiseren, dan kun je bij onze partner Oetang terecht. De procesbegeleiders van Oetang gaan met je (kern)team aan de slag vanuit een lerend perspectief, op basis van heldere analyse en gedeeld visie- en organisatieontwerp. 

Rond welke uitdagingen aan de slag?

Ons vormingsaanbod is opgebouwd rond onderwijsuitdagingen, gebaseerd op de wensen en noden van scholen en hun teams. Tenz wil hierbij een routeplanner zijn en met jou deze uitdagingen aangaan.