Vormingen voor teams en individuele deelnemers

Voor elk onderwijsniveau

Naar alle vormingen
  • Kleuter onderwijs

    Ondersteun kleuters in hun dagelijkse ontwikkeling. Zowel professionelen actief in kinderdagverblijven of in de buitenschoolse opvang als kleuterleerkrachten zijn welkom.
  • Lager onderwijs

    Ontdek tal van vormingen voor (zorg)leerkrachten lager onderwijs, CLB, hulpverleners en revalidatiecentra.
  • Secundair onderwijs

    Volg een vorming dat inspeelt op jouw vak of schrijf je in voor een individu- of teamgerichte nascholing.

Procesbegeleiding

Ben je naast vormingen ook op zoek naar procesbegeleiding om veranderingen in gang te zetten en duurzaam te organiseren, dan kun je bij onze partner Oetang terecht. De procesbegeleiders van Oetang gaan met je (kern)team aan de slag vanuit een lerend perspectief, op basis van heldere analyse en gedeeld visie- en organisatieontwerp. 

Vorming als antwoord op onderwijsuitdagingen

Ons vormingsaanbod is opgebouwd rond onderwijsuitdagingen, gebaseerd op de wensen en noden van scholen en hun teams. Tenz wil hierbij een routeplanner zijn en met jou deze uitdagingen aangaan.