Toegang tot meer dan 300 vormingen

Voor elk onderwijsniveau

Naar alle vormingen
  • Kleuter onderwijs

    Ondersteun kleuters in hun dagelijkse ontwikkeling. Zowel professionelen actief in kinderdagverblijven of in de buitenschoolse opvang als kleuterleerkrachten zijn welkom.
  • Lager onderwijs

    Ontdek tal van vormingen voor (zorg)leerkrachten lager onderwijs, CLB, hulpverleners en revalidatiecentra.
  • Secundair onderwijs

    Volg een vorming dat inspeelt op jouw vak of schrijf je in voor een individu- of teamgerichte nascholing.

Teamgerichte vorming

Ben je op zoek naar een interessante invulling voor een pedagogische studiedag? Kies een vorming of thema waarrond je met je team wil werken en onze trainer komt langs bij jou op school.

Bekijk onze vormingen

Het aanbod is opgebouwd rond uitdagingen, die gebaseerd zijn op de wensen en noden van de school en haar team. Waarin wil je je verdiepen?